Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58304
Title: Chính sách năng lượng của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama và khuynh hướng tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu
Authors: Hoàng Xuân Lâm
Keywords: Chính sách năng lượng
Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Obama
Thị trường năng lượng toàn cầu
Năng lượng
Năng lượng toàn cầu
Abstract: Bài viết phân tích các chính sách năng lượng của Chính phủ Hoa Kỳ để phát triển lĩnh vực năng lượng nhằm biến nó trở thành nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI.
Issue Date: 2020-10-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.