Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58307
Title: Pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Nữ
Keywords: Hội
Luật về hội
Cộng hòa liên bang Đức
Cộng hòa Pháp
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Việt Nam
Abstract: Lập hội là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật của nhiều quốc gia cũng như trong các văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con người. Hầu hết các nước trên thế giới phần lớn đều quy định quyền này trong Hiến pháp và pháp luật của nước mình. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tìm hiểu khái quát pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ đó đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 20, tháng 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Pháp luật về hội của Cộng hòa liên bang Đức_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 262,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.