Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58347
Title: Dự báo gian lận báo cáo tài chính bằng các tỷ số tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Authors: Phạm Minh Vương, Nguyễn Thị Hà Vy
Keywords: Gian lận
Báo cáo tài chính
Tỷ số tài chính
Doanh nghiệp niêm yết
Việt Nam
Abstract: Bài viết áp dụng lý thuyết về tam giác gian lận và sử dụng ý kiến kiểm toán để phân loại các công ty gian lận. Từ đó, xác minh khả năng dự báo gian lận báo cáo tài chính (BCTC) với các tỷ số tài chính khi áp dụng cho các công ty niêm yết tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tái khẳng định khả năng dự báo gian lận BCTC của các mô hình sử dụng các chỉ số tài chính với độ chính xác lần lượt là 72,96% và 70,83% khi phân loại theo quy mô tài sản và giá trị vốn hóa cho các công ty niêm yết tại Việt Nam cho giai đoạn 2015 - 2019.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 20, tháng 8 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.