Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58351
Title: Giải pháp hoàn thiện tổ chức và đổi mới hoạt động thanh tra chuyên ngành thuế
Authors: Nguyễn Hoàng Long
Keywords: Chuyên ngành thuế
Thanh tra
Thuế
Thanh tra chuyên ngành thuế
Abstract: Thanh tra thuế được coi như một biện pháp hữu hiệu của cơ quan thuế (CQT) nhằm răn đe, phát hiện, xử lý, hạn chế những sai phạm của người nộp thuế (NNT), nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật, làm cho NNT tự giác tuân thủ, đảm bảo sự công bằng khách quan cho NNT, nhờ vậy mà tác động ngược trở lại thúc đẩy nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững. Với vai trò quan trọng như vậy, hoàn thiện tổ chức và đổi mới hoạt động thanh tra chuyên ngành Thuế là cần thiết hiện nay. Điều này sẽ góp phần bảo đảm nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, hoàn thiện chính sách, phát luật thuế và thực hiện kiểm soát, điều tiết các hoạt động kinh tế của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 22, tháng 9 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công Thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.