Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58364
Title: Bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân
Authors: Phan Thị Bình Thuận
Keywords: Bảo đảm
Quyền tự do
Cư trú
Công dân
Abstract: Quyền tự do cư trú của công dân là một trong những quỵền cơ bản quan trọng được xác định trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền (ƯDHR), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR), cũng như được hiến định trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP14.7.20.Bao dam quyen tu do cu tru_cong dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.