Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58375
Title: Bảo đảm quyền của người bị tạm giam theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn Ngọc Kiện, Phạm Xuân Minh
Keywords: Bảo đảm quyền
Quyền
Người bị tạm giam
Bộ Luật tố tụng Hình sự năm 2015
Abstract: Bài viết phân tích những điểm tiến bộ và bất cập của Bộ luật Tố tụng sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam; từ đó có những kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trên thực tế áp dụng biện pháp tạm giam hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP14.7.20.Quyen nguoi bi tam giam_BLTTHS2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.