Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58378
Title: Trích dẫn hợp lý tác phẩm: Thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở Bậc Đại học
Authors: Trần Quang Trung
Keywords: Giảng dạy đại học
Học tập
Đại học
Abstract: Trong môi trường giáo dục đại học, trích dẫn là việc rất phổ biến trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, sinh viên, học viên, kể cả giảng viên thực hiện trích dẫn rất tùy tiện, nhất là vi phạm trích dẫn hợp lý. Điều này gây tác động tiêu cực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chất lượng giáo dục đại học. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thực trạng, nguyên nhân vi phạm trích dẫn hợp lý trong môi trường giáo dục đại học và đề xuất một sổ giải pháp khắc phục tình trạng này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (414) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP14.7.20.Tac pham_nghien cuu giang day_hoc tap_dai hoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.