Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58383
Title: Hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng - Nhận diện và hậu quả pháp lý
Authors: Kinh Thị Tuyết
Keywords: Hợp đồng
Nhận diện
Hậu quả pháp lý
Abstract: Về nguyên tắc, khi tham gia vào một quan hệ hợp đồng, các bên phải hoàn toàn tôn trọng và thực hiện đúng những nội dung, thỏa thuận trong hợp đồng dù thực tế có thuận lợi hay bất lợi cho việc thực hiện đó. Tuy nhiên, có những tình huống xảy ra ngoài dự liệu dẫn đến việc tiếp tục thực hiện hợp đồng lại trở nên quá khó khăn, quá thiệt hại cho một bên, và sẽ tạo ra sự không công bằng trong hợp đồng. Do vậy, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của hầu hết các nước đều có những quy định điều chỉnh khi xuất hiện các tình huống xấu xảy ra. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 lần đầu tiên quy định về vấn đề này tại Điều 420 - Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Bài viết phân tích điều kiện áp dụng và hậu quả pháp lý của quy định, thông qua đó nêu lên một số vấn đề cần hoàn thiện.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 19, tháng 8 năm 2020
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 306,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.