Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58403
Title: Kinh nghiệm Hàn Quốc và Trung Quốc trong phát triển kinh tế số - Một số bài học cho Việt Nam
Authors: Phạm Thị Tường Vân
Keywords: Kinh nghiệm
Hàn Quốc
Trung Quốc
Kinh tế số
Bài học
Việt Nam
Abstract: Phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ sỗ và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới, sản phẩm, dịch vụ số hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ số cho doanh nghiệp, với sự hội tụ loạt công nghệ mới trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Trong nền kinh tế số, các doanh nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh sang mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuất, thương mại đến tiêu dùng... và góp phần tăng năng suất lao động. Đây là con đường nhiều quốc gia trong khu vực đã thực hiện khả thành công mà Việt Nam có thể học hỏi. Bài viết bàn về kinh nghiệm phát triển kinh tế số của Hàn Quốc và Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam trong phát triển lĩnh vực này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH7.20.Knghiem Han Quoc_Trung Quoc_Phat trien kte so_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.