Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58440
Title: Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Authors: Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Đức Hồng Hà
Keywords: Dự thảo
Luật sửa đổi
Bổ sung
Luật Xây dựng
Abstract: Luật Xây dựng năm 2014 được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình trịển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 đã xuất hiện một số vướng mắc, hạn chế, bất cập; đồng thời xuất hiện yêu cầu mới đòi hỏi cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật này [1]. Bài viết góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP6.20.Du thao thay doi bo sung_Luat Xay dung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.