Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58447
Title: Bảo vệ quyền lợi của người bị nhiễm Covid-19 theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Trần Linh Huân
Keywords: Quyền lợi
Nhiễm Covid-19
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá về sự cần thiết bảo vệ quyền lợi của người bị nhiễm Covid-19; xác định các quyền của người bị nhiễm Covid -19 và những bất cập trong việc thực hiện các quyền này; đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của người bị nhiễm Covid -19 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP7.20.Bve quyen loi nguoi nhiem Covid_Pluat VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.