Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thu Hương-
dc.date.issued2018-01-24-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58520-
dc.description.abstractBài viết phân tích tính tương thích của pháp luật Việt Nam so với các cam kết về đầu tư theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị cụ thể về vấn đề này.-
dc.format.extent12 trang, pdf-
dc.rightsTạp chí Công thươngvi
dc.subjectHiệp định thương mại tự do Việt Namvi
dc.subjectEVFTAvi
dc.subjectChính sách đầu tưvi
dc.subjectEUvi
dc.titleChính sách đầu tư theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí Công thương-
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.