Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58562
Title: FDI từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Hồng Hạnh
Keywords: FDI
ASEAN
Dịch vụ
Việt Nam
Abstract: Kể từ dự án đầu tiên năm 1988 đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành dịch vụ, đã chứng kiến sự gia tăng vượt bậc. Dịch vụ cũng đang là ngành nhận được dòng vốn FDI nội khối lớn nhất nhờ các thoả thuận mở cửa thị trường dịch vụ của khu vực và các nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được một sô thành tựu nhất định trong việc thu hút FDI từ ASEAN vào lĩnh vực này, kết quả đầu tư được coi là vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của Việt Nam và các nước thành viên, đặc biệt là sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào cuối năm 2015. Bài viết trình bày thực trạng FDI của ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam, phân tích đặc điểm và từ đó đặt ra một số vấn đề cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn nội khối này.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 7 (244) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA7.20.FDI tu ASEAN vao nganh dich vu VNam_Thuc trang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.