Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58710
Title: Kinh nghiệm nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
Authors: Nguyễn Quang Thành
Keywords: Tín dụng
Vi phạm
Tội phạm
Tín dụng ngân hàng
Ngân hàng
Abstract: Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã cùng các cơ quan tư pháp chủ động, tích cực phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước; giải quyết khách quan, đúng đắn các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp của đương sự. Từ kết quả tổng kết thực tiễn, tác giả nêu một số kinh nghiệm nhận diện các vi phạm, tội phạm phổ biến trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 02 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.02.20.Kinh nghiem nhan dien_toi pham tin dung ngan hang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.