Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58710
Title: Quan điểm, mục đích, phương hướng và giải pháp trong đổi mới bồi dưỡng đại biểu Quốc hội
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Đổi mới bồi dưỡng đại biểu Quốc hội
Abstract: |Mục đích của việc đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH; Những nguyên tắc của việc đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH và các giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 16 tr.
Right: Viện hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG _LETHITHANHHA_Qdiem Mdich Phhuong Giai phap_2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 314,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.