Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58712
Title: Vai trò, vị trí, đặc điểm hoạt động của đại biểu Quốc hội
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Hoạt động của Đại biểu Quốc hội
Abstract: |Tác giả cho ý kiến về vai trò, vị trí, đặc điểm hoạt động của đại biểu Quốc hội của Đề án ban hành “Nghị quyết quy định một số nội dung về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho ĐBQH”.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 15 tr.
Right: Viện hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG _LETHITHANHHA_Vtri Vtro cua DBQH_2022_TTBD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 321,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.