Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58816
Title: Phát triển bền vững thị trường trái phiếu để tạo điều kiện phát triển ổn định kinh tế - xã hội của Việt Nam
Authors: Lê Văn Hải
Keywords: Phát triển bền vững
Chứng khoán
Trái phiếu
Thị trường trái phiếu
Kinh tế
Trái phiếu chính phủ
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngân hàng thương mại
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng, làm rõ một số rủi ro hiện đang tồn đọng của thị trường trái phiếu Việt Nam. Từ đó, tác giả tìm ra các nguyên nhân và khuyến nghị một số giải pháp có liên quan.
Issue Date: 2021-03-05
Type: Bài trích
Extent: 08 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.