Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58952
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam
Authors: Nguyễn Hà Thanh Thảo
Keywords: Chợ truyền thống
Thực phẩm tươi sống
Người tiêu dùng
Đô thị
Duyên hải Nam Trung bộ
Việt Nam
Abstract: Áp dụng mô hình TAM vào nghiên cứu ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống, luận án đã bổ sung hai nhân tố mang tính đặc thù của người tiêu dùng Việt Nam là cảm nhận bản thân là người hiện đại và cảm nhận bản thân là người truyền thống, để xem xét sự ảnh hưởng của hai nhân tố này tới thái độ đối với hành vi chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy hai nhân tố này thực sự đóng vai trò quan trọng trong dự đoán thái độ của người tiêu dùng nói chung và thái độ của người tiêu dùng đối với hành vi chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống nói riêng.
Advisor: Trần Minh Đạo
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 211 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenHaPhuongThao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenHaPhuongThao_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 442,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenHaPhuongThao_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 354,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenHaPhuongThao_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 371,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenHaPhuongThao_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.