Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58959
Title: Bàn về chủ thể của tội nhận hối lộ
Authors: Nguyễn Ngọc Điền
Keywords: Chủ thể
Nhận hối lộ
Abstract: Việc xác định dấu hiệu chủ thể của Tội nhận hối lộ theo quy định pháp luật hình sự hiện hành còn gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn, cần được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ hon về mặt khoa học và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về tội phạm này.
Issue Date: 2020-16
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 16 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.16.20.Ban ve chu the cua toi nhan hoi lo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.