Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/58994
Title: Những vấn đề đặt ra trong chế độ quản lý, sử dụng đất di tích, di sản và kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Thể thao
Du lịch
Đất đai
Luật Đất đai
Đất di tích, di sản
Abstract: |Chuyên đề đề cập đến những vấn đề đặt ra trong chế độ quản lý, sử dụng đất di tích, di sản và kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 9 tr.
Source: Xin ý kiến chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng, thể thao và du lịch và kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai Thay Quang Tuyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.