Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59182
Title: Minh bạch và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Lê Xuân Thái
Keywords: Công bố thông tin
Minh bạch
Thị trường chứng khoán
Công ty niêm yết
Chứng khoán
Abstract: Luận án tìm thấy tính độc lập của Hội đồng quản trị, quy mô công ty, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản có tương quan thuận với mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty niêm yết. Luận án còn tìm thấy mối tương quan thuận giữa công bố thông tin trong quá khứ đến mức độ công bố thông tin ở kỳ hiện tại của công ty. Minh bạch và công bố thông tin có tương quan nghịch với chi phí vốn chủ sở hữu của công ty. Mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty có tương quan thuận với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA); tỷ lệ sở hữu quản trị và tỷ lệ sở hữu nước ngoài có tương quan thuận với tỷ số ROE; đòn bẩy tài chính có tương quan nghịch với tỷ số ROE và ROA. Các điểm mới của luận án: xây dựng bộ chỉ số minh bạch và công bố thông tin theo tiêu chuẩn S&P kết hợp pháp luật về công bố thông tin của Việt Nam, tìm thấy mối tương quan thuận giữa minh bạch và công bố thông tin trong quá khứ đến mức độ minh bạch và công bố thông tin ở kỳ hiện tại của công ty, mức độ minh bạch và công bố thông tin có ảnh hưởng nghịch chiều đến chi phí vốn chủ sở hữu, và ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả tài chính công ty niêm yết.
Advisor: Trương Đông Lộc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 306 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LXTHAI-TOAN VAN LATS-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_LXTHAI-Vie-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 383,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tomtat_LXTHAI_En-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 548,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.