Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59218
Title: Một số ý kiến về phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Tòa án nhân dân thời gian qua và kiến nghị hướng hoàn thiện trong thời gian tới
Authors: Vũ Thúy Hòa
Keywords: Phong trào thi đua yêu nước
Tòa án nhân dân
Tòa án
Kiến nghị
Abstract: Bài viết đi sâu vào phân tích những kết quả cụ thể của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của hệ thống Tòa án nhân dân, đưa ra ưu, nhược điểm và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào trong thời gian tới của hệ thống Tòa án.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, tháng 11/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND22.20.Ptrao thi dua yeu nuoc cua Toa an_Kien nghi hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.