Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59220
Title: Khó khăn, vướng mắc khi xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu
Authors: Nguyễn Chí Linh
Keywords: Nhập khẩu
Phế liệu
Nhập khẩu phế liệu
Xử lý vi phạm
Abstract: Để có thể xử lý các hành vi vi phạm dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không hề đơn giản; bởi những vướng mắc trong các quy định của pháp luật có liên quan. Điều này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, đánh giá một cách tổng quát các quy định của pháp luật về việc xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu. Bài viết đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề pháp lý cơ bản trong quy định về việc nhập khẩu, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, tháng 11/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND22.20.Kho khan khi xu ly vi pham_nhap khau phe lieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.