Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59236
Title: Giải pháp thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
Authors: Lê Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Hàng rào kỹ thuật
Thương mại
Hàng nông sản xuất khẩu
Thị trường Hoa Kỳ
Abstract: Luận án phân tích thực trạng thích ứng hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ, làm rõ 6 quy định về hàng rào kỹ thuật đối với 3 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (nông sản, thủy sản, quả nhiệt đới). Đề xuất các giải pháp đồng bộ ở cả ba cấp Nhà nước, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Hướng đến giải pháp đa chiều và chứa đựng các biện pháp mới có liên quan đến đàm phán và ký kết các thỏa thuận thương mại, thông tin và truyền thông, nâng cao năng lực sản xuất trong nước để hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam có thể thích ứng tốt với hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ.
Advisor: Phạm Quang Thao, Lưu Khánh Cường
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 220 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Bản tóm tắt tiếng Việt - Ngọc A5 T12-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 769,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bản tóm tắt tiếng Anh - Ngọc A5 T12-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 375,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những kết luận mới (Tiếng Việt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những kết luận mới (Tiếng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 82,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.