Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59260
Title: Một số ý kiến về phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Tòa án nhân dân thời gian qua và kiến nghị hướng hoàn thiện trong thời gian tới
Authors: Vũ Thúy Hòa
Keywords: Tòa án
Tòa án nhân dân
Phong trào thi đua yêu nước
Hệ thống tòa án
Abstract: Phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân đã đạt được không ít thành tích, kết quả tốt. Tuy vậy, vẫn tồn tại những vướng mắc cần được khắc phục. Bài viết nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Tòa án nhân dân.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 21, tháng 11/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL11.20.Ptrao thi dua yeu nuoc_he thong Toa an Nhan dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.