Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59375
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBộ Lao động - Thương binh và Xã hội-
dc.date.issued2020-04-29-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59375-
dc.description.abstractBáo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Số: 62 /BC-BLĐTBXH) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội vào ngày 29/04/2020. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Công tác triển khai thi hành Luật số 32, (2) Tình hình thực hiện các chế định luật và văn bản hướng dẫn thi hành; (3) Công tác quản lý nhà nước. Kèm theo báo cáo là 3 phụ lục cụ thể.-
dc.format.extent77 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightshttp://quochoi.vnvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectLao độngvi
dc.subjectLàm việc ở nước ngoàivi
dc.subjectQuốc hộivi
dc.subjectKhóa XIVvi
dc.subjectKỳ 9vi
dc.subject62/BC-BLĐTBXHvi
dc.titleBáo cáo tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Kèm theo 3 phụ lục)vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodKỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 09 (từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020)-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62-BC_BLDTBXH_Ky9khoa13_Bcao tong ket thi hanh Luat LDVN o NN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.