Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59406
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam
Authors: Doãn Văn Tuân
Keywords: Du lịch
Việt Nam
Du lịch nước ngoài
Abstract: Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những bằng chứng thực nghiệm chỉ rõ sự khác nhau về trung bình giá trị các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch giữa các nhóm theo biến kiểm soát. Kết quả này giúp tăng hiểu biết của các bên quan tâm về quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam, đồng thời nó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến từ phân đoạn thị trường khách du lịch như thế nào.
Advisor: Đồng Xuân Đảm, Nguyễn Văn Lưu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 242 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DoanVanTuan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTuan_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 280,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTuan_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 171,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTuan_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 260,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoanVanTuan_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 145,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.