Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê Công Thịnh
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/59418-
dc.description.abstract|Đánh giá về tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, mặt nước để phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, thủy điện, lưới truyền tài điện; Về quy chuẩn phát thải đối với các loại ngành nghề công -nông nghiệp. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với tro xỉ và vật liệu xây dựng từ tro xỉ; về các quy định đối với đất đá thải trong quá trình khai thác, chế biến than .-
dc.formatpdf
dc.format.extent12 tr.
dc.language.isovi
dc.rightsKhoa học năng lượng
dc.sourceBài viết nghiên cứu phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021”
dc.subjectNăng lượng-
dc.subjectThị trường năng lượng-
dc.subjectNăng lượng quốc gia-
dc.subjectChế biến than-
dc.titleĐánh giá về tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, mặt nước để phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, thủy điện, lưới truyền tài điện;Về quy chuẩn phá
dc.typeTài liệu tham khảo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệpItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.