Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59645
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 01/04/2021
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 01/04/2021, Quốc hội nghe: Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 20212026. Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-04-01
Type: Bản thông tin
Extent: 09 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan01.04.2021c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 340,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.