Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59702
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 25/03/2021
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ mười một
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Tòa án nhân dân tối cao
Báo cáo công tác
Công tác bầu cử
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 25/03/2021, Quốc hội nghe: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ khi thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-03-25
Type: Bản thông tin
Extent: 02 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan25.03.2021s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 294,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.