Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59767
Title: Một số kinh nghiệm giải quyết vụ án về tham nhũng, chức vụ
Authors: Nguyễn Mạnh Thường
Keywords: Tham nhũng
Chức vụ
Điều tra
Truy tố
Hình sự
Xét xử
Abstract: Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu tài liệu điều tra vụ án, ban hành yêu cầu điều tra, viết cáo trạng truy tố, xây dựng hệ thống chứng cứ, soạn thảo đề cương xét hỏi, tranh tụng tại phiền tòa nhằm giải quyết án về tham nhũng, chức vụ trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 03 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.