Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59903
Title: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng Đông Bắc
Authors: Hà Tấn Thụ
Keywords: Giống ngô lai
Tạo giống
Chuyển đổi cơ cấu cây trông
Đông Bắc
Abstract: Luận án xác định được 5 dòng có KNKHC cao về năng suất bổ sung vào nguồn vật liệu ưu tú phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai; Từ 66 tổ hợp lai đỉnh chọn được 28 tổ hợp lai ưu tú; khảo sát, đánh giá xác định được 3 tổ hợp lai triển vọng ĐB1, ĐB23 và ĐB24. Trong đó ĐB1 là tổ hợp triển vọng nhất với năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thời gian sinh trưởng ngắn rất phù hợp cho việc bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng của vùng Đông Bắc.
Advisor: Trịnh Khắc Quang, Bùi Mạnh Cường
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 188 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS - Ha Tan Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng V- Ha Tan Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 539,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng E - Ha Tan Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 515,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.