Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59978
Title: Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề trong pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo nghiên cứu
Kinh nghiệm Ppháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Description: Toàn văn Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề trong pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Issue Date: 2022-09
Type: Báo cáo
Báo cáo
Format: pdf
Extent: 142 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_BCT_Ky4Khoa15_bc_kinh_nghiem_quoc_te_ve_BVQLNTD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.