Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60033
Title: Hành nghề luật sư một số nước trên thế giới
Authors: Ngô Hoàng Oanh
Keywords: Luật sư
Nghề luật sư
Thế giới
Tổ chức hành nghề luật sư
Đào tạo luật sư
Luật sư các nước
Hành nghề luật sư tại Mỹ
Hành nghề luật sự tại Pháp
Hành nghề luật sư tại Đức
Hành nghề luật sư tại Anh
Abstract: Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng về kinh tế, thương mại của các nước trên thế giới, đặc biệt sự phát triển kinh tế mang tính toàn cầu hiện nay, các nghề nghiệp mang tính hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng được phát triển theo, trong đó phải kể đến nghề luật. Tuy mỗi nước có một hệ thống pháp luật điều chỉnh riêng làm nên tính chất địa phương cao, nhưng việc hình thành và phát triển nghề luật của các nước lại có những đặc điểm mang tính khá tương đồng. Bài viết mô tả việc hành nghề luật sư của một số nước trên thế giới, trong đó nhấn mạnh các yếu tố như: Điều kiện để hành nghề luật, các hình thức hành nghề luật, luật điều chỉnh và các xu hướng phát triển nghề luật hiện nay tại một số nước.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 01/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.