Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60050
Title: Chính sách phát triển nghề công chứng
Authors: Hoàng Văn Hữu
Keywords: Công chứng
Nghề công chứng
Chính sách
Chính sách phát triển nghề công chứng
Abstract: Tình trạng mất cân đối trong thực hiện nghề công chứng là vấn để không chỉ những người hành nghề công chứng đặc biệt quan tâm mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, giỏi nghiên cứu, những người đang theo học tại các khóa đào tạo nghề công chứng. Trong bài viết này, tác giả làm rõ khái niệm về chính sách phát triển nghề công chứng, phân tích những bất cập của thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi chính sách phát triển nghề công chứng từ khi Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực cho đến nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về chính sách phát triển nghề công chứng trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 01/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Chính sách phát triển nghề công chứng_TCNL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 31,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.