Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60100
Title: Những vấn đề rút ra qua công tác kiểm sát giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai
Authors: Trần Văn Sang
Keywords: Hành chính
Án hành chính
Kiểm sát
Công tác kiểm sát
Đất đai
Abstract: Trong những năm qua tình hình khiếu kiện trong lĩnh vực đất đau có chiều hướng gia tăng với tính chất phức tạp. Nhận diện các dạng vi phạm trong giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước cũng như đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính liên quan đến đất đai. Bài viết đã phân tích tình hình thực tiễn xét xử và đưa ra những giải pháp khắc phục việc thực hiện giải quyết vụ án hành chính liên quan đến đất đai hiện nay.
Issue Date: 2020-10-25
Type: Bài trích
Extent: 07 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 21, năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS20.20.Cong tac KSat_giai quyet an hanh chinh_dat dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.