Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/60152
Title: Đề cương chi tiết dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Đề cương chi tiết
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Description: Toàn văn Đề cương chi tiết dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Issue Date: 2021-07
Format: pdf
Extent: 5 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky1Khoa15_De_cuong_dt_Luat_Bao_ve_NTD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 387,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.