Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60316
Title: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
Authors: Đỗ Đình Mỹ, Ngô Thị Mỹ
Trần Nhuận Kiên
Keywords: Yếu tố
Xuất khẩu
Công nghệ cao
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam; phương pháp nghiên cứu vấn đề; từ đó đưa ra kết quả nghiên cứu.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 6(290) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG6.20.Xuat khau hang cong nghe cao_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.