Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60367
Title: Chủ nghĩa xã hội và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Lưu Văn Sùng
Keywords: Chủ nghĩa xã hội
Con đường chủ nghĩa xã hội
Việt Nam
Abstract: Chủ nghĩa xã hội là gì? Đó là vấn đề luôn được đặt ra và được luận giải đối với các Đảng Cộng sản, đối với những dân tộc lựa chọn con đường phát triển đất nước mục tiêu XHCN, đặc biệt là trong những bước ngoặt của con đường phát triển ấy và cũng là vấn đề cần được làm rõ hơn trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Bài viết này tập trung làm rõ bản chất, đặc trưng và các giải pháp xây dựng CNXH, đặc biệt là vấn đề kiên định mục tiêu CNXH ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT1.20.Chu nghia xa hoi_con duong chu nghia xa hoi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.