Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60377
Title: Người cuốc ở Trung Đông và bi kịch của một dân tộc
Authors: Hà Mỹ Hương
Keywords: Người cuốc
Trung Đông
Bi kịch
Dân tộc
Abstract: Tài liệu đề cập đến vùng đất Trung Đông là vùng của những mỏ dầu và của xung đột triền miên; thực trạng người Cuốc ở Trung Đông và khát vọng độc lập dân tộc của họ; tương lai nào cho người Cuốc ở Trung Đông.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT1.20.Nguoi Cuoc Trung Dong_bi kich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.