Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60449
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Văn Duy-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60449-
dc.description.abstractNgười đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bài viết làm rõ những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và kiến nghị một số điểm nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectHoàn thiện pháp luậtvi
dc.subjectNgười đứng đầuvi
dc.subjectCơ quan hành chính nhà nướcvi
dc.titleHoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nướcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.