Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60505
Title: Đánh giá phát triển con người Việt Nam và một số khuyến nghị
Authors: Nguyễn Thị Thơm
Keywords: Con người Việt Nam
Việt Nam
Abstract: Từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, trì trệ vào đầu những năm 1980, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp và gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển con người. Tuy nhiên, thực tế còn không ít hạn chế, yếu kém, đòi hỏi Chính phủ phải có các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển con người Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 06 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.20.Danh gia con nguoi VNam_khuyen nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.