Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorHồ Ngọc Trường, Nguyễn Thành Nhân-
dc.date.issued2020-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60845-
dc.description.abstractThực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra, Đảng bộ tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã một cách bài bản - thí điểm, tổng kết, nhân rộng, đạt được kết quả rất tích cực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo Đảng. Bài viết tập trung làm rõ ưu điểm hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định một số giải pháp tiếp tục thực hiện, duy trì bền vững mô hình ở An Giang.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectBí thư đảng ủyvi
dc.subjectPhương thức lãnh đạovi
dc.subjectAn Giangvi
dc.titleThực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp xã ở An giang - Thực trạng và giải phápvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị số 9/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.