Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60935
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các ngân hàng do Kiểm toán nhà nước thực hiện
Authors: Nguyễn Đăng Khoa
Keywords: Kiểm toán
Chất lượng kiểm toán
Ngân hàng
Kiểm toán nhà nước
Abstract: Luận án đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của KTNN đối với các ngân hàng được kiểm toán dựa trên khảo sát và phỏng vấn sâu. Luận án đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới CLKT các ngân hàng do KTNN thực hiện gồm 12 nhân tố, trong đó có 2 biến mới là điều kiện làm việc của KTVNN (ĐKVL) và các nhân tố thuộc về các ngân hàng được kiểm toán (NGANHANG).Từ đó, kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với Kiểm toán Nhà nước, các ngân hàng được thực hiện kiểm toán và có giá trị tham khảo cho nội dung giảng dạy của các trường đại học.
Advisor: Nguyễn Thu Thủy
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 185 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Ngoại thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 5. Nguyễn Đăng Khoa-Luận-án-final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Nguyen Dang Khoa_Tóm tắt Luận án (Vietnam version)- FTU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 633,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1. Nguyen Dang Khoa_Tóm tắt Luận án (English version)- FTU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 503,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Nguyen Dang Khoa_Trich yeu LA FTU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 375,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Nguyen Dang Khoa_Thông tin diem moi Vnese + Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 317,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.