Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60944
Title: Pháp luật về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam
Authors: Phạm Phương Thảo
Keywords: Hạn chế cạnh tranh
Cạnh tranh
Việt Nam
Pháp luật
Abstract: Thông qua quá trình nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu các vấn đề lý luận về hành vi hạn chế cạnh tranh, pháp luật xử lý hành vi hạn hế cạnh tranh, Luận án đã chỉ ra được hậu quả của hành vi hạn chế cạnh tranh dẫn đến nhu cầu cần xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh bằng các hình thức xử lý khác nhau bao gồm xử lý hành chính, xử lý hình sự và xử lý bằng biện pháp kiện đòi bồi thường thiệt hại dân sự. Trong đó hình thức xử lý hình sự và kiện đòi bồi thường thiệt hại dân sự đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm là những nội dung lần đầu tiên được phân tích một cách chuyên sâu và tổng thể ở nghiên cứu mang tầm luận án.
Advisor: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Cương
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 189 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • Pham Phuong Thao_ Toan van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Pham Phuong Thao_Tóm tắt Luan an_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 478,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Pham Phuong Thao_Tom tat luan an_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 340,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những điểm mới của luận án_ Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 163,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những điểm mới của luận án_ Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 34,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.