Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60959
Title: Hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Authors: Cao Kim Oanh
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Việt Nam
Hoạch định chính sách
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Luận án nghiên cứu, phân tích và làm rõ khái niệm “Chính sách” cũng như bước đầu xây dựng khái niệm “Hoạch định chính sách” trong xây dựng VBQPPL, nêu bật những đặc điểm của hoạch định chính sách để làm nền tảng cho việc nhận diện đối tượng VBQPPL phải tiến hành hoạt động này. Luận án đánh giá toàn diện thực trạng hoạch định chính sách trong xây dựng VBQPPL ở Việt Nam hiện nay, từ quy định pháp luật đến thực tiễn thực thi, để phát hiện những hạn chế còn tồn tại, cũng như chỉ ra nguyên nhân, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới.
Advisor: Nguyễn Văn Quang, Bùi Thị Đào
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 164 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.Cao Kim Oanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án Cao Km Oanh-tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 519,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án cao Kim Oanh- tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 355,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới luận ánCao Kim Oanh- tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Điểm mới luận ánCao Kim Oanh - tiếng Anh .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 77,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.