Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60961
Title: Thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
Authors: Nguyễn Quang Hương Trà
Keywords: Thế chấp
Bất động sản
Thế chấp bất động sản
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Luận án đã có những phân tích, luận giải mang tính hệ thống về những điểm tích cực, đồng thời nhận diện những hạn chế của pháp luật thực định, từ lý thuyết tiếp cận đến cấu trúc của pháp luật và các quy định cụ thể. Luận án phân tích và đánh giá có tính hệ thống thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về thế chấp bất động sản trên cả hai phương diện những kết quả tích cực và một số hạn chế.
Advisor: Trần Thị Huệ, Vũ Thị Hồng Yến
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 240 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • NQH TRA - LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NQH TRA - TOM TAT LUAN AN TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 336,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NQH TRA - TOM TAT LUAN AN TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 335,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NQH TRA - DIEM MOI TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 77,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NQH TRA - DIEM MOI TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 86,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.