Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61049
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thanh Hòa, Trần Thị Phương Thảo-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61049-
dc.description.abstractKể từ khi Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 được ban hành, cùng với nghị quyết khác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Nghị quyết soos 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chỉ thị sô' 09/CT-TTg), nhiều cải cách hành chính đã đươc tích cực triển khai với muc tiêu tao điều kiện thuận lợi tối đa cho việc gia nhập, hoạt động trên thị trường của doanh nghiệp. Cùng với đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đã tạo tiền đề cho số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 liên tục tăng trưởng và đạt mức kỷ lục, vượt trội so với giai đoạn 2011-2015.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.subjectCải cách hành chínhvi
dc.subjectĐăng ký doanh nghiệpvi
dc.subjectNăm 2016vi
dc.titleCải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2016 đến nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và dự báo số 30 tháng 10/2020 (746)-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB28.20.Cai cach hanh chinh_doanh nghiep_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.