Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61104
Title: Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Lào
Authors: Phoutthavan Suvannala
Keywords: Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Lào
Giao dịch chứng khoán
Abstract: Sở Giao dịch Chứng khoán Lào (LSX) chính thức thành lập vào ngày 10/10/2010 bằng hình thức liên doanh giữa Ngân hàng CHDCND Lào và sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Sau gần 10 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Lào không ngừng phát huy vai trò trong việc huy động vốn dài hạn cho các doanh nghiệp và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Bài viết sẽ làm rõ kết quả hoạt động và một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Lào trong tương lai.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB28.20.Phat trien thi truong chung khoan Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.