Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61106
Title: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Dương, Phạm Thị Ngoan
Keywords: Năng lượng tái tạo
Quản lý Nhà nước
Năng lượng
Việt Nam
Abstract: Cung ứng năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đang và sẽ phải đôi mặt với nhiều vấn đề, thách thức, đặc biệt là sự cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa, giá dầu biến động, cũng như các tác động của biến đối khí hậu đến an ninh, an toàn trong cung ứng năng lượng... Do vậy, phát triển nguồn cung năng lượng tái tạo (NLTT), mà Việt Nam có tiềm năng, đặc biệt là các nguồn sinh khối, gió, năng lượng mặt trời..., được coi là một trong những giải pháp cần thiết và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nưởc. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước về NLTT, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được khắc phục thời gian tới.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB28.20.Quan ly NN_nang luong tai tao_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.