Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61112
Title: Hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh của CHDCND Lào hiện nay
Authors: Bounkham Phonmany
Keywords: Hành chính nhà nước
Bộ máy hành chính nhà nước
Cấp tỉnh
CHDCND Lào
Abstract: Hiện nay, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã có những thay đổi tích cực, bộ máy đang dần thu gọn lại, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý, thì tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời cấp tỉnh của CHDCND Lào vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong gian tới, cần có nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp tỉnh theo hướng gọn nhẹ, chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB29.20.Bo may hanh chinh cap tinh_CHND Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.